Noderīga informācija

Gatavojam gada pārskatus par 2020.gadu

Gatavojamies kārtējai nodokļu reformai

Vakar (02.09.2020.g.) diskusijai valdībā iesniegts informatīvais ziņojums par nodokļu politikas attīstības virzieniem

2021.gadā tiek plānots:

  • samazināta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme par 1 procentpunktu;
  • palielināts ienākumu slieksnis līdz 1800 eiro, kuram piemēro diferencēto neapliekamo minimumu;
  • ieviests minimālais VSAOI objekts vispārējā nodokļu režīmā un alternatīvajos nodokļu režīmos nodarbinātajiem, kuru ienākumi mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru. Nodarbinātie, kuru ienākumi mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, veic VSAOI vispārējā apmērā un no starpības starp ienākumiem un brīvi izraudzītā objekta veic VSAOI 5% apmērā pensiju un 5% sociālai apdrošināšanai;
  • reorganizēts mikrouzņēmuma nodokļa režīms;
  • IIN pārdale pašvaldību budžetam no 80% uz 75% un valsts pamatbudžetu no 20% uz 25%;
  • lai VSAOI likmes samazinājums neradītu administratīvo slogu, samazinātā IIN likme ienākumiem, kas pārsniedz 62 800 eiro, un, lai sabalansētu VSAOI un solidaritātes nodokļa likmes – samazināta solidaritātes nodokļa likme un personificētā solidaritātes nodokļa daļa netiek personificēta;
  • ieviesti atbalsta pasākumi IIN politikas attīstības virzienu īstenošanai.

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS Par nodokļu politikas attīstības virzieniem, valsts sociālās ilgtspējas un ekonomikas konkurētspējas veicināšanai

VID informācija

Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība (Nr.179)

Kā valsts apmaksās darbnespējas lapu Covid-19 gadījumā

Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem (Nr.165)

Noteikumi par nozarēm, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija (Nr.151)

Noteikumi par dīkstāves pabalstu darbiniekiem, kurus skar Covid-19 izplatība (Nr.152)

Covid-19 skartajām nozarēm būs pieejams pabalsts darbiniekiem uzņēmuma dīkstāves periodā

Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību

Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība (Nr.150)

Valsts plāno apmaksāt slimības lapas no otrās dienas ar Covid-19 saistītajos gadījumos

Uzņēmējiem būs pieejams atbalsts gan nodokļu risinājumu, gan finanšu instrumentu veidā

Valdība sniegs atbalstu uzņēmumiem un strādājošajiem

Aicinājums darba devējiem, nodarbinātajiem un darba aizsardzības speciālistiem

Darbinieku un darba devēju attiecības – jautājumi un atbildes

Komentēšana nav pieejama.

%d bloggers like this: